عقیق | پایگاه اطلاع رسانی هیئت ها و محافل مذهبی

کد خبر : ۱۱۹۲۹۴
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
در کتاب مفاتیح الجنان برای روز شریف مباهله(بیست و چهارم ذی الحجه) توصیه به اعمال زیر شده است: اوّل: غسل دوّم: روزه سوّم: دو رکعت نماز و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیّت و ثواب و آیة الکرسی که در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است. چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است و من اختیار می کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاء روز مباهله روایت شده است.

عقیق:در کتاب مفاتیح الجنان برای روز شریف مباهله (بیست و چهارم ذی الحجه) توصیه به اعمال زیر شده است:

    

اوّل: غسل

دوّم: روزه

سوّم: دو رکعت نماز و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیّت و ثواب و آیة الکرسی که در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است.

چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است و من اختیار می کنم روایت شیخ را در مصباح فرموده دعاء روز مباهله روایت شده است.

     

امام صادق علیه السلام به نقل از امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر بگویم اسم اکبر(اسم اعظم) در این دعاست درست است و اگر مردم بدانند چه اجابتی در آن نهفته است سراسیمه به تعلیم آن روی می آورند.

من این دعا را بر حاجاتم مقدم می کنم و دعایم به اجابت می رسد.

این همان دعای مباهله است که (پس از دستور مباهله) در آیه شریفه: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ، جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان را از این دعا آگاه ساخت. به ایشان فرمود تو و جانشینت (امام علی علیه السلام) و دو نوه ات و دخترت بیرون روید و با این دعا با آن گروه مباهله کنید.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:گنج های دانشی که نزد خداوند است بهتر و باقی تر(از هر چیز) است، پس با این دعا از خداوند طلب شفاعت کنید و از کسانی که اهلیتش را ندارند _همچون سفیهان و منافقان_ کتمان نمایید.

     

دعا این است:

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم بحق نورانیترین مراتب انوارت در صورتی که تمام مراتب آن نورانی است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب نورانیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست میکنم بحق عالیترین مراتب جلالت در صورتی که تمام مراتب جلالت عالی است خدایا پس از تو درخواست می‏ کنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم بحق نیکوترین مراتب جمالت در صورتی که تمام مراتب جمالت نیکو است خدایا پس درخواست می‏ کنم بحق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا تو را میخوانم آنچنان که دستورم دادی پس دعایم اجابت فرمای همچنانکه وعده ‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم بحق بزرگترین مراتب عظمتت در صورتی که تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا پس درخواست میکنم بحق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست میکنم بحق روشنترین مراتب نورت در صورتیکه تمام مراتب نورت روشن است خدایا پس از تو درخواست می‏ کنم بحق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به وسیعترین مراتب رحمتت‏ در صورتی که تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا از تو خواهانم و تو را می ‏خوانم چنانکه مرا امر فرمودی پس مرا اجابت فرمای همچنانکه به من وعده فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق عالیترین کمالت در صورتی که جمیع مراتب کمالت کامل است خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب کمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق کاملترین کلماتت در صورتی که جمیع کلماتت کامل است خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام کلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق نامهایت که بزرگند در صورتی که تمام نامهایت بزرگ است خدایا پس درخواست می‏ کنم به حق تمام نامهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا از تو خواهانم و تو را می ‏خوانم همچنانکه مرا امر فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده دادی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق عالیترین مراتب عزتت در صورتی که تمام مراتب آن عالی است خدایا پس درخواست می ‏کنم بحق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت در صورتی که تمام مراتب آن نافذ است خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام مراتب مشیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَی کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق آن قدرت کاملت که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتی که تمام مراتب قدرتت احاطه به اشیاء دارد خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را می‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده ‏ام دادی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتی که تمام مراتب علمت نافذ است خدایا پس از تو درخواست می‏ کنم به حق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق پسندیده‏ ترین سخنهایت در صورتی که تمام سخنهایت پسندیده است‏خدایا پس از تو درخواست می ‏کنم به حق تمام سخنهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا وَ کُلُّهَا إِلَیْکَ حَبِیبٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق محبوبترین حاجتی که برآورده ‏ای در صورتی که تمام حاجتها که برآورده‏ ای محبوب است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام حاجاتی که برآورده ‏ای

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا تو را می‏ خوانم چنانکه دستورم فرمودی پس مرا اجابت کن چنانکه وعده‏ ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتی که تمام مراتب آن شریف است خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق ابدیترین مقامات پادشاهیت در صورتی که تمام مقامات آن ابدی است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مقامات پادشاهیت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‏

خدایا درخواست می‏ کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتی که تمام مراتب آن نیکو است خدایا پس درخواست می ‏کنم به تمام مراتب ملکت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را می‏ خوانم چنانکه مرا امر فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده ‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلاَئِکَ بِأَعْلاَهُ وَ کُلُّ عَلاَئِکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلاَئِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق عالیترین مراتب بلندت در صورتی که تمام مراتب آن عالی است خدایا پس درخواست می‏ کنم به حق تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَعْجَبِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ عَجِیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست میکنم به حق گرامیترین و عجیبترین آیاتت در صورتی که تمام آیاتت عجیب و شگفت است خدایا پس درخواست می‏ کنم به حق تمام آیاتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق قدیمترین احسانهایت در صورتی که تمام احسانهایت قدیم است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام احسانهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

بار خدایا من تو را می‏خوانم چنانکه دستورم فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده ‏ام دادی

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَ کُلِّ جَبَرُوتٍ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم به حق هر چه که در آن شئون و جبروتت جمع است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق هر شأنی و هر جبروتی

اللَّهُمَّ وَ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق آن چیزی که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت می ‏کنی‏ ای خدا

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

ای خدایی که نیست خدایی جز تو از تو درخواست می ‏کنم به نور لا اله الا انت

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

ای خدایی که معبودی جز تو نیست از تو درخواست می ‏کنم به جلال لا اله الا انت

یَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

ای خدایی که معبودی جز تو نیست از تو درخواست می‏ کنم به حق لا اله الا انت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را می ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده ‏ام فرمودی

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ‏

خدایا من از تو درخواست می‏ کنم به حق عامترین مراتب رزقت در صورتی که تمام مراتب رزقت عام است خدایا از تو درخواست می ‏کنم به تمام مراتب رزقت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَ کُلُّ عَطَائِکَ هَنِی‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطَائِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق گواراترین عطایت در صورتی که تمام مراتب عطایت گوار است خدایا پس درخواست می ‏کنم بتمام مراتب عطایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَ کُلُّ خَیْرِکَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می ‏کنم بحق عاجلترین مراتب خیرت در صورتی که تمام مراتب خیرت عاجل است خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق تمام مراتب خیرت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَ کُلُّ فَضْلِکَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ‏

خدایا از تو درخواست می‏ کنم به حق فاضلترین مراتب فضلت در صورتی که تمام مراتب بخشایشت زیاد است خدایا پس درخواست می ‏کنم به حق تمام مراتب فضلت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی‏

خدایا من تو را می ‏خوانم چنانکه دستورم فرمودی پس مرا اجابت فرمای چنانکه وعده ‏ام دادی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَی الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرویدن به تو و تصدیق نمودن پیغمبرت که بر او و آلش درود باد برانگیز

وَ الْوِلاَیَةِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

و نیز مرا بر دوستی و ولایت (امیر المؤمنین) علی بن ابی طالب و بیزاری از دشمنانش

وَ الاِیتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ فَإِنِّی قَدْ رَضِیتُ بِذَلِکَ یَا رَبِ‏

و پیروی از امامان از آل محمد که بر آنان درود باد برانگیزان پس بدرستی که من بدان راضیم ای پروردگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ‏

بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) بنده تو و رسولت در اولین و درود فرست بر محمد (ص) در آخرین

وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَی وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ‏

و درود فرست بر محمد (ص) در ملأ اعلی ‏و درود فرست بر محمد (ص) در رسولان

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ

بار خدایا عطا کن محمد (ص) را (منبر) وسیله و شرف و فضیلت و مقام بزرگ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی‏

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزیم دادی مرا قانع فرمای و هر چه به من دادی برایم مبارک ساز

وَ احْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَ کُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِی‏

و مرا در غیبت خود و هر غایبی که دارم (از هر گونه بدی در پناهت) حفظ کن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِی عَلَی الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ‏

بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد و مرا بر ایمان به تو و تصدیق رسول (گرامیت) برانگیزان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد (ع)

وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوَانَکَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِکَ وَ النَّارِ

و از تو درخواست می ‏کنم بهترین خوبیهای رضوان و بهشت تو را و به تو پناه می ‏برم از بدترین بد خشمت و دوزخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد

وَ احْفَظْنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ وَ مِنْ کُلِّ عُقُوبَةٍ

و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و عقوبت

وَ مِنْ کُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ کُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ‏

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشی

وَ مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ

و از هر گونه مصیبت و پیش آمد بد و آفتی که نازل گردیده یا نازل گردد از آسمان بسوی زمین در پناه لطفت محفوظ بدار در این ساعت

وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَةِ

و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِی مِنْ کُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ کُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ کُلِّ اسْتِقَامَةٍ

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏ مند گردان از هر شادی و از هر خرمی و از هر پایداری و استقامت

وَ مِنْ کُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ کُلِّ عَافِیَةٍ وَ مِنْ کُلِّ سَلاَمَةٍ وَ مِنْ کُلِّ کَرَامَةٍ

و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستی و سلامتی و از هر کرامت

وَ مِنْ کُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَیِّبٍ وَ مِنْ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ کُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ‏

و از هر رزق و روزی وسیع حلال پاکیزه و از هر نعمت و از هر وسعت که نازل شده یا نازل شود ازآسمان به زمین

فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الشَّهْرِ وَ فِی هَذِهِ السَّنَةِ

در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال

اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ وَ حَالَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ غَیَّرَتْ حَالِی عِنْدَکَ‏

بار خدایا اگر گناهانم چهره ‏ام را نزد تو فرسودند و میان من و تو حایل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون کرده ‏اند

فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لاَ یُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِیبِکَ الْمُصْطَفَی‏

پس من از تو درخواست دارم به نور پاکت که خاموش نگردد و به آبروی حضرت محمد مصطفی (ص) حبیب تو

وَ بِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَی وَ بِحَقِّ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و به آبروی ولیت علی مرتضی و به حق اولیائت که برگزیدی آنان را که درود فرستی بر محمد و آل محمد

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَعْصِمَنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی‏

و آنچه از گناهان در گذشته دارم بیامرزی و در آینده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم داری

وَ أَعُوذُ بِکَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِیکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی‏

و به تو پناه می ‏برم بار خدایا که به چیزی از نافرمانی و معصیت تو بازگشت نمایم هرگز تا زنده‏ ام داری

حَتَّی تَتَوَفَّانِی وَ أَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِی ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

تا جانم بگیری و من مطیع تو و تو از من راضی و خوشنود باشی و عملم را ختم به خیر و عاقبت به خیر فرمایی و ثواب آن را بهشت برایم مقرر فرمایی

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَهْلَ التَّقْوَی وَ یَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و اینکه آنچه تو اهل آنی با من بجای آری ای اهل تقوی و ای اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏

و بر من ترحم فرما به رحمت تو امید دارم ای مهربانترین مهربانان عالم.

   

اکنون حاجات خود را از خداوند بخواهید تا برآورده گردد، ان شاء الله.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدترین اخبار
مطالب مرتبط
پنجره
تازه ها
پرطرفدارترین عناوین