مداحی با چاشنی جبهه و جنگ و شهادت
گفتگو با علی اصغر ژولیده شاعر و مداح جوان

مداحی با چاشنی جبهه و جنگ و شهادت

از همان کودکی به همراه پدرم به هیئت محبان المرتضی(ع) می رفتم و گاهی اوقات می خواندم. در این هیئت و در هیئت غریب مدینه در حسینیه موج الحسن (ع) نوکری و عرض ادب می کردم، خلاصه به این ترتیب خمیر مایع مداحی و ستایشگری درون بنده شکل گرفت.
حلقه شعر ما مانند کلاس آموزشی است
گفت و گوی عقیق با محمد صمیمی، شاعر آئینی و مداح جوان/ بخش اول و دوم

حلقه شعر ما مانند کلاس آموزشی است

محمد صمیمی یکی از شاعران آئینی شاخته شده بین هیئتی هاست که گاهی اوقات مداحی هم می کند و از نزدیکان حاج محمود کریمی محسوب می شود.