آقا سلام

دوباره سر سفرتونه این غلام 

تا ابد رو سرم سایتون مستدام 

آقا سلام 

ای قرار من نوکریت اعتبار من 

پیرهن عزات مال افتخار من 

صدقه ی سر شما این جون کم عیار من

تو دو عالم فقط میا سینه زنی به کار من 

دست کرم رو سرم داری 

میون دل من حرم داری 

حرمتو آقا قبله ی منه 

نبض قلبم آقا با اسمت میزنه

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله

سرمایه ام واسه بزم عزای غمت پایه ام

با حسینیه های تو همسایه ام سرمایه ام

ای نیاز من ربنای نماز من 

اسم پاک تو نغمه ی دل نواز من 

ذکر تو اسرع السکون تو قیامت جواز من

تو کلید هدایتی که شدی چاره ساز من

با دم تو در تلاطمه دلی که تو  صحن تو گمه

میگیره بال و پر با کبوترات 

از دم دل من تا دم در تو

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله

ثارالله یا اباعبدالله