عقیق |‌ aghigh.ir

کد خبر : ۱۰۶۹۹۰
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸

عقیق:حمید داوود آبادی نویسنده دفاع مقدس در صفحه اینستاگرام خود یادداشتی با عنوان " گذری بر دیار فراموشان" نوشت:


پنجشنبه27تیر1398،سالروز پذیرش قطعنامه598وپایان جنگ که منجرشد به حمله منافقین پیشمرگان صدام باحمایت ارتش عراق،به خاک ایران اسلامی به خیال فتح3روزه تهران.


وقتی رفتم بهشت زهرا(س)،سری زدم به قطعه41تاببینم چیزی ازسنگ ونشان"تقی شهرام"همانکه سال1354با خط دهی ساواک،سازمان مجاهدین خلق(منافقین)راکه ادعای مسلمانی داشتند،کلا مارکسیست کرد،پیدا میشود؟

همیشه شخصیت اوکه توانسته بودسازمانی چریکی راکه حکومت شاه ازآن میترسید ویک مشت جوان پرشور وهیجان آن راتاسیس کرده بودند تاحکومت شاه راسرنگون کنند(اینکه بعدچه حکومتی کمونیستی یا...سر کاربیاورند،ازشبهات اهداف آنهاست)به یکباره متلاشی کند،برایم جالب بود.

مجاهدین خلق ازسال44که تاسیس شدتا10سال بعد،باترور برخی شخصیتهای حکومت پهلوی و دوآمریکایی وچند بمبگذاری،توانست برای خودش ابهتی پیداکند.

تقی شهرام درطرحی که کاملا توسط ساواک برنامه ریزی شده بود،آیه قرآن"فضل الله مجاهدین علی القاعدین اجراعظیما"راحذف کرد واعلام کردکه ازامروزبه بعد همه بایدمارکسیست شوند.


ازآن روز به بعد،مجاهدین خلق بجای مبارزه علیه حکومت شاه،نیروهای خود ازجمله سیدمجید شریف واقفی،مرتضی صمدیه لباف و...راکه نمیخواستند مارکسیست شوند ترورمیکرد و ازبین میبرد.

بعدهاهم درادامه همان طرح ساواک،"مسعود رجوی"که ازتقی شهرام مارکسیست تر بود وباوعده همکاری باساواک ازاعدام نجات پیداکرد،شد رهبرمجاهدین و آن کردکه طی40سال گذشته جزترور وجنایت ومزدوری صدام وآمریکا،هیچ ندارند.

همه اینها راگفتم تابگویم:هیچ نشانی ازتقی شهرام پیدانکردم!
فقط با چندسنگ قبرمتلاشی شده که دهه60دراوج ترورمردم کوچه وبازارتوسط منافقین،مردم ازعصبانیت خوردشان کردند،چیزی نیافتم.

قطعه ای که ازهمان سالها به"لعنت آباد"معروف شدومحل دفن اعدامیهای منافقین وتروریستها و بمبگذارهابود.
درست مقابل قطعه24ومزارشهدای هفت تیرکه دراوج جنایت وخباثت منافقین به شهادت رسیدند.

منافقین همواره از اعدام حدود5000تن ازنیروهای خود دردهه60 دادوهوار راه می اندازند،ولی هیچگاه ازترور17000زن وبچه وپدرخانواده در ترورهای وحشیانه شان سخن نمیگویند.


خدالعنت کند امثال تقی شهرام ومسعود رجوی وسران ساواک راکه باسازمان مجاهدین،تخم ترور وجنایت رادرایران کاشتند.


جنایت و وحشیگری ای که امروزالگوی جنایات داعش شده و"مریم رجوی"سرکرده منافقین،مفتخرانه باداعشیها جلسه میگذارد وتجربیاتشان را ازترور وشکنجه وجهادالنکاح،به آنها منتقل میکند.
حمید داودآبادی
28 تیر 1398

پربازدیدترین اخبار
پنجره
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها
پرطرفدارترین عناوین