آرشیو اخبار
سازمان بسیج هنرمندان، هنر را در مسیر دین جهت‌دهی کند.

سازمان بسیج هنرمندان، هنر را در مسیر دین جهت‌دهی کند.

آیت الله سیداحمد علم‌الهدی،در جمع اعضای سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی گفت: بسیج هنرمندان تشکل سیاسی و اجتماعی نیست بلکه تشکلی مقدس و ضروری است که نیروهای متدین را به انسجام می‌رساند تا با گردآوری هنرمندان متدین، هنر در استخدام دین در بیاورد.