رهبر انقلاب کدام مسجد را می پسندند؟

رهبر انقلاب کدام مسجد را می پسندند؟

حجت الاسلام قرائتی در برنامه درس هایی از قرآن، گفت: رهبر انقلاب به ما فرمودند اگر می خواهید تبلیغ مسجدسازی کنید، بروید از نحوه ساخت و مدیریت مسجدی در یزد یاد بگیرید.