آرشیو اخبار
مراسم پیشواز محرم در هیئت آل یاسین

مراسم پیشواز محرم در هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی
مراسم جشن عید غدیر در هیئت آل یاسین

مراسم جشن عید غدیر در هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی
مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی
مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی
تصاویری از زنده یاد حسین آهی

تصاویری از زنده یاد حسین آهی

عکاس : حامد ملک پور
مراسم هفتگی حسینیه فاطمه الزهرا(س)

مراسم هفتگی حسینیه فاطمه الزهرا(س)

عکاس : امیر حسین فارسیان
اختتامیه جشنواره چلچراغ آسمانی

اختتامیه جشنواره چلچراغ آسمانی

عکاس : امیرحسین فارسیان
مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی
مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

مراسم هفتگی هیئت آل یاسین

عکاس : سید سعید اسمعیلی