شب چهارم محرم در هیئت شهدای گمنام

شب چهارم محرم در هیئت شهدای گمنام

عکاس : امیرحسین فارسیان