شب شهادت امام باقر(ع) و ایام‌ مسلمیه در هیئت حضرت ام المصائب(س)
عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: