با محوریت سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
شانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان سلام سردار
عقیق: تصاویر این مراسم را ببینید :