دهه دوم محرم در استان یزد هیئت کجا برویم؟
عقیق: همه هیئت ها، هیئتی ها، مداحان و منبری های یزد که در این ایام برنامه دارند می توانند مشخصات مراسم خود را در سامانه جدید راهنمای عقیق ثبت نمایند.


راهنمای عقیق | دهه دوم صفر هیئت کجا برویم؟

جدول برنامه برخی از هیئت ها و حسینیه های یزد