روزنامه قدس با همکاری موسسه عقیق منتشر می کند:
ضمیمه هفتگی هیئت ها / منتظر چهارده باشید +عکس
عقیق: روزنامه قدس با همکاری موسسه عقیق از دوشنبه این هفته ضمیمه ویژه هیئت ها و محافل مذهبی را با مطالبی جذا و متنوع منتشر می کند.