مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات ماهشهر مطرح كرد؛
۶ درب عتبات به عراق منتقل مي‌شود
عقیق: محمود شعباني مسئول ستاد عتبات عاليات شهرستان ماهشهر گفت: اين درب‌ها در شهرستان‌هاي اهواز، انديمشك، آبادان، اميديه و ششمين درب هم در يكي از كارگاه‌هاي استان مازندران ساخته‌شده است.
وي افزود: هزينه ساخت اين درب‌ها با همياري و همكاري مردم شهيدپرور استان خوزستان جمع‌آوري شد و در راستاي مأموريتي كه از سال ۸۵ تا ۸۹ در استان خوزستان داشتيم مرمت و بازسازي كليه حرم‌ها در كشور عراق بوده و بعدازاين مأموريت، ۴ مأموريت ديگر داده شد كه اولين آن ساخت ايوان حضرت علي (ع) با طلا بود كه با مشاركت مردمي اين مأموريت به اتمام رسيد.
شعباني در خصوص چگونگي ساخت شش درب مذكور گفت: اين عمليات از سال ۹۲ آغاز و در سال ۹۴ به مدت ۱۹ ماه ۱۵ روز به اتمام رسيد و اجناس بكار رفته در اين درب‌ها نيز عبارت‌اند از: چهار متر كعب چوب مخصوص از كشور برمه، ۲۶۱ كيلوگرم مس، ۳۷ كيلوگرم نقره، ۳۵۰ گرم طلا، ۳۷۲ كيلوگرم برنج، ۴۲ كيلوگرم استيل، ۸۲ كيلوگرم آلومينيوم و ۲۰ مترمكعب شيشه.
وي در خصوص ساير اقدامات انجام‌گرفته و در حال انجام ديگر عنوان داشت: ساخت و ترميم ضريح حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س) در كشور سوريه، ساخت صحن سراي بي‌بي فاطمه زهرا (س) كه ۲۰۰۰ متر آن را به استان خوزستان محول كرده‌اند و اگر براي مشاركت، هر فرد، يك مترمربع آن را از كف تا سقف قبول كند معادل سه ميليون تومان مي‌شود و براي افرادي كه اين هزينه را تقبل مي‌كنند، از طرف ستاد بازسازي عتبات عاليات يك سند افتخاري براي آن فرد يا به‌عنوان ثواب براي خانواده يا گذشتگان آن فرد در نظر گرفته و تقديم مي‌شود.
شعباني در پايان گفت: سعي داريم تا پانزدهم مهرماه جاري، شش درب ساخته‌شده را در شهرستان خرمشهر جمع كرده تا به كشور عراق فرستاده شود. به گزارش خبرنگار ايلنا از بندر امام خميني، محمود شعباني افزود: اين درب‌ها در شهرستان‌هاي اهواز، انديمشك، آبادان، اميديه و ششمين درب هم در يكي از كارگاه‌هاي استان مازندران ساخته‌شده است.
وي افزود: هزينه ساخت اين درب‌ها با همياري و همكاري مردم شهيدپرور استان خوزستان جمع‌آوري شد و در راستاي مأموريتي كه از سال ۸۵ تا ۸۹ در استان خوزستان داشتيم مرمت و بازسازي كليه حرم‌ها در كشور عراق بوده و بعدازاين مأموريت، ۴ مأموريت ديگر داده شد كه اولين آن ساخت ايوان حضرت علي (ع) با طلا بود كه با مشاركت مردمي اين مأموريت به اتمام رسيد.
شعباني در خصوص چگونگي ساخت شش درب مذكور گفت: اين عمليات از سال ۹۲ آغاز و در سال ۹۴ به مدت ۱۹ ماه ۱۵ روز به اتمام رسيد و اجناس بكار رفته در اين درب‌ها نيز عبارت‌اند از: چهار متر كعب چوب مخصوص از كشور برمه، ۲۶۱ كيلوگرم مس، ۳۷ كيلوگرم نقره، ۳۵۰ گرم طلا، ۳۷۲ كيلوگرم برنج، ۴۲ كيلوگرم استيل، ۸۲ كيلوگرم آلومينيوم و ۲۰ مترمكعب شيشه.
وي در خصوص ساير اقدامات انجام‌گرفته و در حال انجام ديگر عنوان داشت: ساخت و ترميم ضريح حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س) در كشور سوريه، ساخت صحن سراي بي‌بي فاطمه زهرا (س) كه ۲۰۰۰ متر آن را به استان خوزستان محول كرده‌اند و اگر براي مشاركت، هر فرد، يك مترمربع آن را از كف تا سقف قبول كند معادل سه ميليون تومان مي‌شود و براي افرادي كه اين هزينه را تقبل مي‌كنند، از طرف ستاد بازسازي عتبات عاليات يك سند افتخاري براي آن فرد يا به‌عنوان ثواب براي خانواده يا گذشتگان آن فرد در نظر گرفته و تقديم مي‌شود.
شعباني در پايان گفت: سعي داريم تا پانزدهم مهرماه جاري، شش درب ساخته‌شده را در شهرستان خرمشهر جمع كرده تا به كشور عراق فرستاده شود.


منبع: ايرنا
211008