توصیف آیت الله جاودان درباره آیت الله شیخ مرتضی زاهد:
می خواست او را روضه خوان بدانند+فیلم

عقیق:آیت الله جاودان در گفتگویی درباره روضه خانگی دوران کودکی خود
از پدربزرگش مرحوم خود، آیت الله شیخ مرتضی زاهد سخن گفتند.

در ادامه فیلم اظهارات ایشان را ببینید:

{$sepehr_media_298160_600_700}