مراسم عزاداری شام غریبان حسینی (ع) در بیت رهبری

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: