عزاداری خالصانه، رعایت مومنانه:
شکوه محرم؛ روایتی دیدنی از برگزاری هیئت‌ها در محرم ۱۴۰۰ با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

عقیق: این ویدئو را ببینید: 

{$sepehr_media_294027_700_600}