در ویژه برنامه محرم ۱۴۰۰ عقیق در شبکه افق عنوان شد:
سعیدیان: نگران بودیم رییس جمهور قبل زخم بستر نگیرد

عقیق:شیخ علی سعیدیان با حضور در ویژه برنامه عقیق در شبکه افق با عنوان تکیه، ضمن تقدیر از آیت الله رئیسی گفت: امروز باید نگران این باشیم که رئیس جمهور به واسطه حضور بین مردم کرونا نگیرد در حالیکه تا دیروز نگران بودیم رییس جمهور زخم بستر نگیرد.

در ادامه فیلم صحبت های شیخ علی سعیدیان را می بینید:

{$sepehr_media_293337_400_300}ویژه برنامه محرم ۱۴۰۰ عقیق در شبکه افق هر روز از ساعت ۰۰:۱۰ آغاز می شود و باز بخش آن ساعت 17 می باشد.