شب پنجم محرم در هیئت نورالرضا(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: