شب اول محرم در هیئت ابن الرضا(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: