آیا به طلای زینتی زنان و یا سکه طلا زکات تعلق می‌گیرد؟

عقیق:حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «زکات طلا» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه مندان می گردد.

   

* زکات طلا

سؤال: آیا به طلای زینتی زنان و یا  سکه طلا زکات تعلق می‌گیرد؟

جواب: به طور کلی طلای مسکوک اگر به شکل سکه در معاملات رایج باشد، زکات دارد، البته باید یک سال در ملک انسان بوده و به حدّ نصاب رسیده باشد؛ بدین جهت سکه_طلا در زمان ما که سکه رایج معاملی محسوب نمی‌شود، زکات ندارد.

     

احکام شرعی | آیا به طلای زینتی زنان و یا  سکه طلا زکات تعلق می‌گیرد؟