ویژه شب جمعه:
وعده ما عصر عاشورا کنار قتلگاه/ حاج مسعود پیرایش

عقیق:ای اجل یک چند روزی دور ما را خط بکش
وعده ما عصر عاشورا کنار قتلگاه

/ حاج مسعود پیرایش/
هیئت صاحب العصر(عج) اراک

{$sepehr_media_289929_400_300}