عملکرد مسئول دولت در دین‌گریزی یا اقبال مردم به دین اثر دارد

عقیق:حجت‌الاسلام کاشانی در برنامه سمت خدا گفت: کسی که در مسئولیت اجرایی قرار می‌گیرد، باید بداند که نگاه 80 میلیون نفر را به اسلام می‌تواند بهبود ببخشد؛ عملکرد او برای عامه مردم تداعی می‌شود که اسلام کارایی اداره حکومت را دارد و یا کسی به این توهم برسد که کارایی ندارد؟

وی افزود: هیچ کس به اندازه مسئول دولت در دین‌گریزی مردم یا اقبال مردم به دین اثر ندارد. پس از شهید رجایی، بالاترین میزان اقبال به رئیس جمهوری بعدی بود که همان رهبر معظم انقلاب است. یک جهتش خوبی رهبری فعلی است، اما یک جهتش آن است که شهید رجایی که شهید می‌شود، مردم او را از خودشان می‌بینند که اقبال می‌کنند. یک جهتی که مشکلات مشارکتی پیدا می‌شود، به علت آن است که ممکن است مردم نسبت به مسئولان احساس اقبال نکنند بلکه احساسشان بر این است که مسئولان در یک وادی دیگر سیر می‌کنند. درد ما این است که روی زمین تورم است، اما مسئولان طراز اول دولت در یک نرم‌افزاری دور هم با یکدبگر گفت‌وگو می‌کنند.

{$sepehr_media_289644_400_300}