جشن‌شب‌ولادت امام رضا در هیئت مکتب الزهرا

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: