در هیأت انصارالحجه اهواز
شعرخوانی حماسی آهنگران برای انتخابات 1400
 

حاج صادق آهنگران در هیأت انصارالحجه اهواز

 

عقیق: صادق آهنگران مداح پیشکسوت در هیأت انصارالحجه اهواز شعری حماسی برای دعوت مردم به حضور در انتخابات خواند.

متن این شعر که سروده رضا حمامی است، به شرح زیر است:

به پاس خون پاکان و دلیران، رأی خواهم داد
قلم بر دست خواهم رفت و از جان رأی خواهم داد

عراق و سوریه مصداق ظلم و کفر داعش‌هاست
برای حفظ ناموسم به ایران، رأی خواهم داد

وصیتنامه پاک شهیدان پیش رویم هست
به پاس حرمت خون شهیدان، رأی خواهم داد

به جوهر میزنم انگشت یعنی میهنم، عشقم
برای آبروی تو به قرآن، رأی خواهم داد

نخواهم داد خاتم را به نامردان بی غیرت
کنار مردم پرشور و ایمان، رأی خواهم داد

ندارد حیله دلسردی دژخیم تاثیر
سراسیمه چنان رودی خروشان، رأی خواهم داد

بدان ای ظلم، اینجا بیشه و خاک سلیمانی است
طمع بردار از خاکم، من از جان رأی خواهم داد

{$sepehr_stream_59_400_300}