نماهنگ «دریای آرامش» /نوای حاج عبدالرضا هلالی

عقیق:هم خوانی حاج عبدالرضا هلالی با گروه سرود کودکان احسان
شاعر : سید جواد پرئی
تهیه شده در مأوا

{$sepehr_media_286486_400_300}