شب دوازدهم ماه مبارک رمضان در آستان امامزاده صالح(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: