شب هفتم ماه مبارک رمضان در هیئت مکتب الصادق(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: