ماهی که خدا بر هیچ قومی غضب نمی‌کند

عقیق: حجت‌الاسلام حسینی قمی در برنامۀ سمت خدا با طرح این سؤال که چرا به ماه رجب می‌گویند رجبُ الأصمّ، گفت: در قرآن این عبارات را (دربارۀ مفسدان) داریم «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْی‏...» صمٌّ یعنی فردی که ناشنوا است. با این معنا، آیا  نام ماه رجب، ناشنوا است؟ عالمی می‌گفت به این دلیل أصمّ نامیدند که در ماه رجب شنیده نشده خداوند بر قومی غضب کرده باشد. اگر قومی هم مستحق غضب الهی بود، خداوند صبر می‌کرد تا ماه رجب تمام شود؛ اگر توبه می‌کردند که هیچ؛ اگر توبه نمی‌کردند، عذابشان می‌کرد. بنابراین تمام ماه رجب، رحمت است. در آن حدیث مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله آن ملک آسمانی هر شب از ماه رجب از سوی خدا صدا می‌زند: الشَّهْرُ شَهْرِی‏ وَ الْعَبْدُ عَبْدِی وَ الرَّحْمَةُ رَحْمَتِی‏. ماه، ماه من و بنده، بندۀ من و رحمت، رحمت من است. اگر پروندۀ دعوا و یا اختلافی داریم، به احترام ماه رجب پرونده‌های خود را عقب بیندازیم، شاید در ماه رجب صلح کردید.

{$sepehr_media_284062_400_300}