چرا یک فیلم خوب بیشتر از سخنرانی مذهبی به درد دین می‌خورد؟

عقیق:

{$sepehr_media_283097_400_300}