شب دوم مراسم فاطمیه در هیئت مکتب الزهرا(س)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: