چهارمین سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز

عقیق : تصاویر این مراسم را ببینید: