واکنش میثم مطیعی به نحوه انعکاس خبر ترور در برخی رسانه ها

عقیق:

واکنش میثم مطیعی به نحوه انعکاس خبر ترور در برخی رسانه ها