تغییرات در مدیریت خانه مداحان/ حاج محسن طاهری مدیرعامل شد

تغییرات در مدیریت خانه مداحان/ حاج محسن طاهری مدیرعامل شدعقیق: در انتخاباتی که چند روز پیش در خانه مداحان برگزار شد ،  حاج محسن طاهری به عنوان مدیر عامل ، حاج مرتضی طاهری به عنوان رییس هیئت مدیره و  حاج‌ سید احمد صالحی خوانساری به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.
گفتنی است مدت فعالیت مدیران جدید ، سه ساله خواهد بود.