رنگ عزای حسینی در حرم حضرت زینب(س)+تصاویر

عقیق:حرم مطهرحضرت زینب (س) از مدتی پیش بدلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل میباشد و اکنون حرم مطهر آن حضرت توسط خدام سیاه پوش گردید و پرچم گنبد مطهر نیز روز گذشته با حضور تعدادی از خدام به رنگ عزا در آمد.