مداحان معروف در منزل پیرغلام اباعبدالله(ع)

عقیق:

مداحان معروف در منزل پیرغلام اباعبدالله(ع)