حکم دست دادن با یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان

عقیق:حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «نجاست کفار» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

 

* نجاست کفار

 

سؤال: آیا غیر مسلمان نجس است و اگر رطوبت دست یا بدنش به چیزی برسد، نجس می شود؟

 

جواب: غیرمسلمان اگر متدین به هیچ دینی از ادیان الهی نباشد، نجس است و در صورت سرایت رطوبت از بدن او به چیزی، نجس می شود، اما پیروان ادیان الهی ـ یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و صابئیان ـ پاک هستند.

 

 

منبع:حوزه