پاسخ حاج مهدی سلحشور به یک سوال در برنامه فرمول یک:
چرا پول هیئت ها و زیارت اربعین را هزینه فقرا نمی کنید؟!

عقیق:

{$sepehr_media_252689_400_300}