شهادت امام حسن(ع) در هیئت صاحب العصر (عج)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: