شب شهادت امام حسن(ع) در مسجد امام حسن مجتبی(ع) دولت آباد

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: