انجام عمل زیبایی برای زنان جایز است؟

عقیق:* عمل زیبایی

 

سؤال: آیا انجام عمل زیبایی برای زنان مجاز است؟

 

جواب: اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد، فی نفسه اشکال ندارد‎؛ ولی توجه داشته باشید عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی‏شود و در ضمن آن، نگاه و لمسِ پزشک نامحرم جایز نیست، مگر در مواردی ـ مانند سوختگی و حوادث دیگر ـ که برای معالجه باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشد.