ضربه شمشیر حضرت عباس(ع) به صهیونیست ها!

عقیق:

{$sepehr_media_250477_400_300}