شب نهم دهه اول محرم ۹۸ در هیئت فداییان حسین اصفهان

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: