حاج شهروز حبیبی در گفت و گوی تصویری با عقیق :
هنوز نمی توانم از کلمه مرحوم برای محمد باقر منصوری استفاده کنم /قدر سلیم ناشناخته ماند

عقیق: فیلم کامل این گفت و گو را ببینید:

 

{$sepehr_media_249391_700_600}
 
گفت و گو از مهدی ملک پور