شب هفتم محرم در هیئت انصارالحجة عج مشهد

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: