شب ششم محرم در هیئت مکتب المهدی عج

عقیق:در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: