عزاداری روز پنجم محرم در حسینیه آیت الله حق شناس

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: