شب چهارم محرم در هیئت شهدای گمنام دانشگاه علم و صنعت

در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: