روز دوم محرم در حسینیه لباس فروشان

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: