عزاداری شب دوم محرم در هیئت میثاق با شهدا

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: