جشن عید غدیر در هیئت خدمتگزاران امیرالمومنین(ع) اصفهان

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: